Malittarisassat

26. Maj 2013.

§ 1 Aqqa

Suleqatigiiffiup aqqa tassaavoq Nunatsinni Nipilersortartut Suleqatigiiffiup najugaqarfia tassaavoq Nuuk

§ 2 Siunertai

Suleqatigiiffiup siunertaraa Nunatsinni nipilersortartunut nuna tamakkerlugu suleqatigiiffeqarnissaq, ilan- ngullugit illuatungaani nipilersortartut illuatungaanilu pisortat oqartussaasuisa, kattuffiit attuumassuteqartut ingerlataqarfiillu akornanni attaveqaqatigiittarnissaq. Suleqatigiiffik, siulersuisut aalajangeereernerisigut, siun- nersuisoqatigiinni aalajangiisarfiusunilu ilaasortatut peqataasinnaavoq. Suleqatigiiffiup soqutigisaqaqatigiiffit- tut Nunatsinni nipilersortartunut atugarisaasut pitsanngorsarniarlugillu ineriartoritseqataaffiginiassavai, aningaasaqarnikkut aammalu kulturikkut tunuliaqutalimmik.

§ 3 Ilaasortat
Ilaasortanngorsinnaapput nipilersortartut inuit ataasiakkaat peqatigiiffiilluunniit.

Ilaasortanngornissamut piumasaqaataavoq nipilersornerup iluani ingerlataqartuunissaq. Ilaasortanngortitsi- soqartarpoq allakkatigut qinnuteqaammik ulluinnarni aqutsisunut nassiussaqartoqareerneratigut.

Ilaasortanngornissamut itigartitsissut tullianik ileqquusumik ataatsimeersuarnissamut suliassanngortinneqar- sinnaavoq, ataatsimeersuarnerlu inaarutaasumik aalajangiissaaq taamaattoqartariaqassappat.

Tapersersuisutut ilaasortanngortoqarsinnaavoq.

Ilaasortaanermut akiliut

Ataatsimeersuarnermi ilaasortanut ataasiakkaanut peqatigiiffinnut tapersersuisunullu ilaasortaanermut akiliut aalajangerneqartassaaq.

§ 4 Ileqquusumik ataatsimeersuarneq
Ataatsimeersuarneq kattuffiup suliaanut atasumik qullerpaartartut oqartussaasuuvoq.

Ileqquusumik ataatsimeersuarneq ukioq ataaseq allortarlugu ingerlanneqartassaaq maajip qaammataani, makku oqaluuserisassaralugit:

 1. Aqutsisussamik qinersineq.

 2. Siulittaasup kattuffiup ukiumi qaangiuttumi ingerlatisimanera pillugu nalunaarutaa.

 3. Ukiumoortumik naatsorsuutit akuerisassanngorlugit saqqummiunneqarnerat.

 1. Siunnersuutigisatut nassiussat oqaluuserineqarnerat.

 2. Ilaasortaanermut akiliutissap annertussusilerneqarnera.

 3. Ukiumut ingerlatsiviusumut missingersuutit akuersissutigineqarnerat ukiullu tullissaanut missingersuusiatut missingiut.

 4. Siulittaasumik qinersineq.

 5. Siulittaaasup tullianik qinersineq.

 6. Siulersuisunut ilaasortanik pingasunik sinniisussanillu marlunnik qinersineq. Aningaaserisoq allatsilu siulersuisut iluminni qinertassavaat.

 7. Kukkunersiusumik qinersineq.

 8. Taasassat allat.

Ataatsimeersuariaqqusineq

Ataatsimeersuarnermut aggersaasoqassaaq sivikinnerpaamik sapaatit akunnerinik tallimanik sioqqutsisumik kalerreereernikkut.

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserisassatut malittarisassanillu allannguutissatut siunnersuutit sapaatit akunneri pingasut sioqqullugit siulersuisunut apuutereersimassapput.

Ataatsimeersuassutissat sapaatip akunneri marluk sioqqullugit ilaasortanut nassiutereersimasapput.

Taasisinnaatitaaneq

Ilaasortat taasinermik ataatsimik peqarput.
Peqatigiiffiit taasinermik marlunnik peqarput. Tapersersuisut taasisinnaanngillat.

Taasisinnaatitaaneq piginnaatitsinikku isumagisassanngortinneqarsinnaavoq, taamaattoorli taamaallaat sivikin- nerpaamik sapaatit akunneri tallimat ilaasortaareersimasut.

Amerlanerussuteqarneq

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserineqartut peqataasut akornanni naliginnaasumik amerlanerussuteqarnikkut aalajangiiffigineqartarput, pineqaratilli ileqqoreqqusanik allannguinissat taakkununngaluunniit tapiliussassat aammalu suliniaqatigiiffiup atorunnaarsinnissaanik aalajangiinissaq.

Ileqqoreqqusanik allannguisinnaanissamut suleqatigiiffiullu atorunnaarsinneqarsinnaanissaanut piumasaqaa- taavoq kattuffiup ilaasortaata 3⁄4-iisa aallartitaqarnissaat, siunnersuutillu taasinernik 1⁄4-iusunut akuersissutiginearsimanissaa.

Nalutaarsuivik

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserineqartut pillugit nalunaarsuivimmut imaqarniliortoqassaaq, taannalu aqutsisumit siulittaasumillu atsiorneqassaaq.

§ 5 Immikkut ittumik ataatsimeersuarneq

Siulersuisut immikkut ittumik ataatsimeersuarnermik aggersaasinnaapput, kukkunersiuisoq imaluunniit suleqa- tigiiffiup ilaasortarisaata ikinnerpaamik 2/5-ii tunngavilersukkamik tamatumunnga siulittaasumut piumasaqaa- teqarpata, taamaattoqarpallu siulittaasoq pisussaassaaq paarnerpamik, piumasaqaatillu tiguneqarneraniit kingusinnerpaamik ullut 14-t qaangiutsinnagit, immikkut ittumik ataatsimeersuaraqqusinissamik.

§ 6 Siulersuisut

Suliniaqatigiiffik siulersorneqarpoq siulersuisunit tallimanik ilaasortalimmit.

Siulersuisunut ilaasortat ataatsimeersuarnermi ukiunut marlunnut qinerneqartarput.

Qinigaaqqittoqarsinnaavoq.

Siulersuisunut ilaasortat ilaasortaanerminnut atatillugu akissarsiaqartinneqanngillat.

Ulluinnarni aqutsisut

Siulersuisut suleqatigiissitanik piffisami killilimmi atuuttussanik pilersitsisinnaapput, nipilersornerup iluani sam- miviit assigiinngitsut atugaannik qulaajaasussanik pitsanngorsaatinillu siulersuisunut siunnersuisussanik.

§ 7 Atsiorsinnaatitaaneq
Suleqatigiiffimmut atsiorsinnaatitaapput siulersuisuni siulittaasoq siulersuisunut ilaasortamik peqateqarluni.

Siulersuisut, aningaasaqarnikkut tamanna periarfissaappat, allaffeqarfimmut siunnersortitulluunniit ikorfar- tuisussarsiorsinnaapput imaluunniit qullersamik /-nik atorfinitsitsisinnaallutik suliniaqatigiiffiup ulluinnarni ingerlatsineranik isumaqatigiittussamik /-nik.

§ 8 Ukioq naatsorsuusiorfiusoq

Suliniaqatigiiffiup ukiua naatsorsuusiorfiusoq tassaavoq qaammatisiutit malillugit ukioq. Suliniaqatigiiffiup naat- sorsuutai kukkunersiuisutut nalunaarugaasimasumit ataatsimeersuarnermilu qinikkamik naatsorsorneqartassapput.

§ 9 Ilaasortaajunnaarneq
Suliniaqatigiiffimmiit ilaasortaajumajunnaarneq siulittaasumut allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.

Suliniaqatigiiffiup siunertaaanik anguniagaannillu ilaasortamit akerlilersuisoqartillugu siulersuisut ilaasor- taajunnaartutsitsisinnaapput.

§ 10 Atorunnaarsitsineq aamma akiliisussatut pisussaaneq
Suliniaqatigiiffiup atorunnaarnissaa pillugu aalajangerneq pissaaq immikkut ittumik ataatsimeersuarnermi.

Suliniaqatigiiffiup atorunnaarsinneqarnissaa aalajangiusimaneqarpat, ataatsimeersuarnerup nammaqatigiillutik, assigiimmik toqqaannartumillu akiliisussatut pisussaatitaassapput.

Taamatut isikkoqartillugit akuersissutigineqarput suliniaqatigiiffiup ataatsimeerarnermi 26. Maj 2013.