Ilaasortanngorusuttunut paasissutissat

§ 3 Ilaasortat
Ilaasortanngorsinnaapput nipilersortartut inuit ataasiakkaat peqatigiiffiilluunniit.

Ilaasortanngornissamut piumasaqaataavoq nipilersornerup iluani ingerlataqartuunissaq. Ilaasortanngortitsi- soqartarpoq allakkatigut qinnuteqaammik ulluinnarni aqutsisunut nassiussaqartoqareerneratigut.

Ilaasortanngornissamut itigartitsissut tullianik ileqquusumik ataatsimeersuarnissamut suliassanngortinneqar- sinnaavoq, ataatsimeersuarnerlu inaarutaasumik aalajangiissaaq taamaattoqartariaqassappat.

Tapersersuisutut ilaasortanngortoqarsinnaavoq.

§ 3 Ilaasortat (nangillugu)

Ilaasortaanermut akiliut

Ataatsimeersuarnermi ilaasortanut ataasiakkaanut peqatigiiffinnut tapersersuisunullu ilaasortaanermut akiliut aalajangerneqartassaaq.

Juli 2020 Ataatsimeersuarnermi aalajangerneqarpoq ilaasortat ukiumut akiliisassasut:  xx kr.

§ 2 Siunertai

…. Nunatsinni nipilersortartunut atugarisaasut pitsanngorsarniarlugillu ineriartoritseqataaffiginiassavai, aningaasaqarnikkut aammalu kulturikkut tunuliaqutalimmik.

Siullermik nittartakkatigut ilaasortaniinnaq ammarneqarsinnaasunik paasissutissanik peqartassaaq taavalu ilaasortatut nipilersussatilluni immersungassat Suliniaqatigiiffik Nunatsinni Nipilersortartuniit tunuliaqutsikkat aasinnaasssavatit. 

Ilaasortaaneq aamma nunatsinni nipilersortartut ataatsimoornissaannik oqariartuuteqarpoq tapersersortarialik.

Allafffigitigut uunga: 

allagit@nipilersortartut.gl

Atit, inuuit, email, tlf., konto.nr. nalunaarsorlugit taava ilaasortatut akilersuilernerit pillugu attaveqarfigineqarumaarputit.

Immersungassaqalerumaarpoq toqqaannarlugu akiliisinnaaneq anguniarneqassaaq.