Nunatsinni nipilersortartut tamassi tikilluaritsi

Siulersuisut

Malittarisassat

Nittartagaq inerisassaaq uku angutserlugit

Siammaaneq

Nipilersortartut atugarisaat pillugu nutaarsiassiivik

Paasisat

Nipilersortartunut paasissutissanik aallerfiat

Kateriffik

Nipilersortartut paasissutissanik aallerfiat

Pisussat

Kikkut sumi qaqugulu nipilersulerpat

Kikkut ilaasortanngorsinnaappat qanorlu akeqarpa?

“Music is the movement of sound to reach the soul for the education of its virtue.”