Nipilersortussarsiortunut tamanut

Nuna tamakkerlugu

attaveqaateqarpugut, ilaasortagut sullikkusuppagut aqqutissiullugillu

attaveqarpugut

Ilaasortagut imminnut attaveqaqatigiittuarput, immikkut nipilersortitserusukkuit attavigeriaannaavatsigut

Soqutiginnikkuit

nipilersortitsinissamik ikiortissaalallutillu uatsinnut saaffiginnigit aqqutissiussisinaavugut

Tapersiissaagut

arlaatigut aqqutissiunneqarnissaannik pisariaqartitsissaguit